Sunday, November 24, 2013

மலேசியா - காட்சியில் அறிமுகம் - 8


குவாலாலம்பூரில் உள்ள ப்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் பகுதி இது.

இதற்கு லிட்டல் இந்தியா என்ற பெயரும் உள்ளது. சென்னை ரங்கநாதன்ஸ்ட்ரீட் போல தமிழர்களின் ஆடை அணிகலன்கள், உணவுக் கடைகள் என் நிறைந்திருக்கும் பகுதி இது. இப்பகுதியில் உள்ள ஒரு சாலையில் வரிசையாக கோயில்கள் உள்ளன. கோட்டூர்சாலை முருகன் கோயில் பிரதானமாக இருக்க ஹனுமார் கோயில், முனீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயில் என வரிசையாக 3 கோயில்களும் இங்கேயே அமைந்திருக்கின்றன. ஒரு கோயிலுக்கு வருபவர்கள் அடுத்தடுத்து ஏனைய ஆலயங்களுக்கும் சென்று வரும் வகையில் இப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாக்கியிருக்கின்றனர். தற்சமயம் முனீஸ்வரர் கோயில், கிருஷ்ணர் கோயில் கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. கோயிலில் மக்கள் நின்று வழிபாடு செய்து கொண்டிருப்பதை இந்தப் படத்தில் காணலாம்.

சுபா

No comments:

Post a Comment